hit counters
 

 

 

 

*** กรุณาตอบแบบสอบถาม ***

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 

ข่าวรับสมัครงาน ด่วน!!!

- 25 ก.ค. ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล และ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

- 2 ก.ค. 61 รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

- 2 ก.ค. 61 รับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเปิดบ้าน R-Tani 2018
17-19 มกราคม 2561


รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์
ปี 2560


กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
คณะวิชาศิลปกรรม


รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2560


นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
รับประกาศ ปีการศึกษา 2560

 
 
 

 

*** ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ ***
คลิ๊กที่นี่...!!!

---------------------------------------------------------------------------------

*** ข่าวประกาศ ***

- 31 พ.ค. 61 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป งานบุคลากร

- 23 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

- 26 เม.ย. 61 รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไปและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561

- 26 เม.ย. 61 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู) เลขานุการ ครั้งที่ 2

- 20 เม.ย. 61 ประกาศผลผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 (รอบ2)

- 17 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการครู เลขานุการ

- 3 เม.ย. 61 ประกาศผลผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561

- 30 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ปวช. และ ปวส. ปี 2561

- 30 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ปริญญาตรี ปี 2561

- 18 ก.พ. 61 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง 10 ม.ค. 61

- 2 ก.พ. 2561 ประกาศผลการคัดเลือกทุนสำรอง (ทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

- 2 ก.พ 61 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

- 31 ม.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู) ภาษาไทย

- รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) ภาษาไทย

-----------------------------------------------------------------------------------------------

*** ประกาศผลทุน จชต. ปี 2561***

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- - ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)